Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
 
Назва послуги:
Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Вимоги по строкам:
10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії
Сплата:
Юридичні особи: 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом за місцем знаходження здобувача у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії
Фізичні особи - підприємці: 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом за місцем знаходження здобувача у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії
Перелік документів:
Видача ліцензії на освітню діяльність (започаткування провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти)
1) заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти; 2) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копія положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичної особи - підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність; 3) письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особи -підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі в частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;; 4) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти( структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти); 5) опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках фізична особа - підприємець додатково подає : - копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання; - копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації; - копію довідки про реєстраційний номер облікової карти платника податків або копію відповідної сторінки паспорта ( для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); - медичну довідку встановленого зразка
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про дошкільну освіту
Про ліцензування видів господарської діяльності
Про освіту
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico