Погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей,не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
Погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей,не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
Назва послуги:
Погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей,не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
Вимоги по строкам:
10 робочих днів
Сплата:
Юридичні особи: Безоплатно
Фізичні особи - підприємці: Безоплатно
Перелік документів:
Геологічні розрізи
.
Кількість примірників: 1
Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)
.
Кількість примірників: 1
До зазначеного переліку додаються у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану
.
Кількість примірників: 1
До зазначеного переліку додаються у разі продовження строку, поновлення дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.
.
Кількість примірників: 1
До зазначеного переліку додаються у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення:
- результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі); - для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу - засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (оренда, концесії) на цілісний майновий комплекс
Кількість примірників: 1
Засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод)
.
Кількість примірників: 1
Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначення її площі, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - каталог географічних координат водозабірних споруд
.
Кількість примірників: 1
Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця
(фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)
Кількість примірників: 1
Оглядова геологічна карта (масштаб - 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів
.
Кількість примірників: 1
Оглядова карта (масштаб 1:200000)
.
Кількість примірників: 1
Оригінали або засвідчені копії погодження Міністерства екології та природних ресурсів України (екологічна картка)
.
Кількість примірників: 1
Оригінали або засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
.
Кількість примірників: 1
Пояснювальна записка з обгрунтування необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства
.
Кількість примірників: 1
Ситуаційні план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її куточих точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами
.
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Кодекс України про надра
Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
Інформаційні та технологічні картки:
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38, (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico