Видача разової (індивідуальної) ліцензії
Видача разової (індивідуальної) ліцензії
 
Назва послуги:
Видача разової (індивідуальної) ліцензії
Вимоги по строкам:
Не пізніше 15 робочих днів від дати реєстрації заявки або протягом 5 робочих днів від дати реєстрації заявки в разі, якщо виконання зовнішньоекономічної операції суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності розпочалося до моменту застосування до нього спеціальної санкції та після документального підтвердження факту виконання частини цієї операції.
Сплата:
Юридичні особи: Платно, у розмірі 0,2 % вартості товарів за зовнішньоекономічною операцією.
Фізичні особи: Платно
Перелік документів:
Заявка на видачу ліцензії за встановленою формою
.
Кількість примірників: 1
Копія контракту, специфікацій, додатків та інших документів, які є невід'ємними частинами контракту, завірені керівником підприємства
.
Кількість примірників: 1
Копія платіжного доручення про сплату державного збору за видачу ліцензії або інформацію (код квитанції) по сплату збору, що перевіряється уповноваженою особою з використанням програмного продукту "check" (подається при отриманні оформленої ліцензії)
Кількість примірників: 1
Лист-звернення (заяву) щодо оформлення ліцензії в довільній формі, підписаний керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, на офіційному бланку
.
Кількість примірників: 1
Сертифікат про походження товару або експертний висновок з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД (подаються тільки для одержання ліцензії на експорт товарів) та видаються Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою
.
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про зовнішньоекономічну діяльність
Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність"
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico