Відомча реєстрація та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
Відомча реєстрація та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
 
Назва послуги:
Відомча реєстрація та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
Вимоги по строкам:
Не перевищує 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення та документів, необхідних для отримання послуги.
Сплата:
Юридичні особи: Безоплатно
Перелік документів:
Зняття технологічних транспортних засобів з обліку
Заява,Паспорт (для повнолітніх фізичних осіб та осіб віком від 16 до 18 років), свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років); свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу; акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акт на списання основних засобів, заяви - для фізичних осіб; акта ліквідації основних засобів; документів, що підтверджують оплату вартості послуг за проведення технічного огляду під час зняття з обліку. До заяви додається також номерний знак технологічного транспортного засобу, що знімається з обліку.
Кількість примірників: 1
Перереєстрація технологічних транспортних засобів
Заява, Паспорт (для повнолітніх фізичних осіб та осіб віком від 16 до 18 років), свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років); документи, іцо підтверджують правомірність придбання чи використання технологічного транспортного засобу, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, у тому числі довідки про встановлення вузла або агрегату з обмінного чи резервного фонду суб'єкта господарювання, скріпленої його печаткою; свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу; акт технічного огляду технологічного транспортного засобу; документи, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час перереєстрації, та послуг за проведення технічного огляду.
Кількість примірників: 1
Реєстрація технологічних транспортних засобів
Заява, Паспорт (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років); документи, що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу; наказ про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи); експлуатаційна документація;документи, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду; сертифікат відповідності, свідоцтво про визнання відповідності, декларація про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги, акт технічного огляду; позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно - технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).
Кількість примірників: 1
Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів
Тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі: тимчасового ввезення на територію України під зобов'язання про зворотне вивезення. При цьому реєстраційний документ і номерний знак на технологічний транспортний засіб, якщо він був зареєстрований за межами України, здаються до експертно-технічного центру, а замість них видаються свідоцтво про реєстрацію і номерний знак із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію "Особливі примітки" строку їх дії. Первинні реєстраційний документ і номерний знак повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації; передачі технологічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізинг) та позичку. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видається із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію "Особливі примітки" строку його дії, що визначається строком дії договору оренди (лізингу) або позички. При цьому первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здаються до експертно-технічного центру, а після закінчення строку тимчасової реєстрації повертаються власникові. Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим. Заява, Паспорт (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років); документи, що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу; наказ про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи); експлуатаційна документація;документи, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду; сертифікат відповідності, свідоцтво про визнання відповідності, декларація про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги, акт технічного огляду; позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно - технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про дорожній рух
Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico