Видача ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері дошкільної освіти та/або загальної середньої освіти
Видача ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері дошкільної освіти та/або загальної середньої освіти
 
Назва послуги:
Видача ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері дошкільної освіти та/або загальної середньої освіти
Вимоги по строкам:
10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії
Сплата:
Фізичні особи - підприємці: 10% від розміру прожиткового мінімуму, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше 10 робочих днів з отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії
Юридичні особи: Платно
Юридичні особи: 10% від розміру прожиткового мінімуму, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше 10 робочих днів з отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії
Перелік документів:
Видача ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері дошкільної освіти освіти
1) заява про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері дошкільної освіти; 2) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу); 3) копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років; 4) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці; 5) копію затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану; 6) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти; 7) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідне для виконання Базового компонента дошкільної освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу); 8) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу педагогічну освіту)(крім розширення провадження освітньої діяльності збільшення ліцензованого обсягу); 9) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах.
Кількість примірників: 1
Видача ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері загальної середньої освіти
1) заява про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері загальної середньої освіти; 2) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу); 3) копії документів, то засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності; 4) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці; 5) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня; 6) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу); 7) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вишу педагогічну освіту, крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу); 8) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) у двох екземплярах
Кількість примірників: 1
Заява встановленого зразка (у сфері дошкільної освіти розширена)
Заява встановленого зразка (у сфері дошкільної освіти)
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про адміністративні послуги
Про дошкільну освіту
Про загальну середню освіту
Про ліцензування видів господарської діяльності
Про освіту
Про позашкільну освіту
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico