Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної – релігійної організації
Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної – релігійної організації
 
Назва послуги:
Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної – релігійної організації
Вимоги по строкам:
Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення
Сплата:
Юридичні особи: За державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу (кpiм благодiйноi органiзацii), що мiстяться в Єдиному державному peєcтpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, кpiм внесення змiн до iнформацii про здiйснення зв'язку з юридичною особою, справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,З прожиткового мінімумy для працездатних осiб, за державну реестрацiю на пiдставi документiв, поданих в електроннiй формi, - 75 вiдсоткiв адмiнiстративного збору. Державна ресстрацiя змiн до вiдомостей у скороченi строки проводиться виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати: у подвiйному розмiрi адмiнiстративного збору - за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом шести годин після надходження документів; у п'ятикратному розмiрi адмiнiстративного збору - за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом двох годин після надходження документів; амiнiстративний збiр та плата за державну ресстрацiю змiн до вiдомостей у скороченi строки справлясться у вiдповiдному розмiрi вiд прожиткового мінімуму для працездатних осiб, встановленому законом на 01 сiчня кaлендарного року, в якому подaються вiдповiднi документи для проведення реєстрацiйноi дii, та округлюється до найближчих 10 гривень. Адмiнiстративний збiр не справляється за державну ресстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, у тому числi змiн до установчих документiв. пов'язаних з приведенням ix у вiдповiднiсть iз законами Украiни у строк, визначений цими законами
Перелік документів:
Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)
.
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico