Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно та рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, що набрало законної сили, заява власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій
Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно та рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, що набрало законної сили, заява власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій
 
Назва послуги:
Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно та рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, що набрало законної сили, заява власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій
Вимоги по строкам:
Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно проводиться у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному. Реєстрація рішень судів, що набрало законної сили та заяв власників об'єктів нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій. що пов'язані з державною реєстрацією прав, реєструються невідкладно в базі даних заяв. Заява власників об'єктів нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій, що пов'язані з державною реєстрацією прав задовольняється, якщо власником об'єкта нерухомого майна, яким подано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій. у строк, що не перевищує десяти робочих днів, не подано рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.
Сплата:
Юридичні особи: Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень. Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав. Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав. У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адміністративний збір не повертається. У разі відкликання заяви про державну реєстрацію обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню. За державну реєстрацію обтяжень речових прав - 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Перелік документів:
Перелік документів для державної реєстрації - заяви власників об'єктів нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій: Документ, що посвідчує особу заявника (оригінал пред'являється) та картку платника податків (в разі наявності) або документ, що підтверджує її відсутність. Під час формування та реєстрації заяви уповноважена особа встановлює особу заявника. Встановлення особи заявника здійснюється на підставі документа, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця. У разі коли заявником є особа без громадянства, документом, що посвідчує особу такого заявника, є паспортний документ іноземця. У разі коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування під час виконання посадових обов'язків, документом, що посвідчує особу такого заявника, є службове посвідчення. У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без додаткового документального підтвердження, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 14-річного віку, є свідоцтво про народження. Документ, що підтверджує право власності заявника на об'єкти нерухомого майна. У разі викрадення правовстановлюючих документів:Довідка-повідомлення від правоохоронних органів - про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (з переліком викрадених документів) або інший документ, що підтверджує відсутність документа на право власності на об'єкт нерухомості.
.
Кількість примірників: 1
Перелік документів для державної реєстрації - рішення судів про заборону вчинення реєстраційних дій: Документ, що посвідчує особу заявника (оригінал пред'являється) та картку платника податків (в разі наявності) або документ, що підтверджує її відсутність. Під час формування та реєстрації заяви уповноважена особа встановлює особу заявника. Встановлення особи заявника здійснюється на підставі документа, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є напіоначьний. дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця. У разі коли заявником є особа без громадянства, документом, що посвідчує особу такого заявника, є паспортний документ іноземця. У разі коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування під час виконання посадових обов'язків, документом, що посвідчує особу такого заявника, є службове посвідчення.У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без додаткового документального підтвердження, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 14-річного віку, є свідоцтво про народження. Рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій. що пов'язані з державною реєстрацією прав, що набрало законної сили.
.
Кількість примірників: 1
Перелік документів для державної реєстрації обтяжень: 1. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору. У разі коли особа, речові права, обтяження речових прав якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, не подається. У такому разі заявник пред'являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, з якого уповноваженою особою виготовляється копія, що додається до документів, поданих для державної реєстрації прав. 2. Документ, що посвідчує особу заявника (оригінал пред’являється) та картку платника податків (в разі наявності) або документ, що підтверджує її відсутність. Під час формування та реєстрації заяви уповноважена особа встановлює особу заявника. Встановлення особи заявника здійснюється на підставі документа, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця. У разі коли заявником є особа без громадянства, документом, що посвідчує особу такого заявника, є паспортний документ іноземця. У разі коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків, документом, що посвідчує особу такого заявника, є службове посвідчення. У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без додаткового документального підтвердження, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 14-річного віку, є свідоцтво про народження. 3. Оригінали та копії документів, що підтверджують набуття, зміни, перехід та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно, а саме: 3.1 рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили; 3.2 рішення державного виконавця, приватного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно; 3.3 визначеного законодавством документа, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна; 3.4 рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду: 3.5 договору, укладеного в порядку, визначеному законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дубліката; 3.6 закону, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном: 3.7 інших актів органів державної влади та посадових осіб згідно із законом.
.
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Інформаційні та технологічні картки:
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico