Реєстрація декларації про утворення відходів
Реєстрація декларації про утворення відходів
 
Назва послуги:
Реєстрація декларації про утворення відходів
Вимоги по строкам:
5 робочих днів
Сплата:
Юридичні особи: Безоплатно
Фізичні особи: Безоплатно
Перелік документів:
Два примірники декларації, за встановленою формою (додаток до Порядку подання декларацій про відходи та її форми)
В сканованому вигляді та в формі doc, docx на електронному носії
Кількість примірників: 2
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про відходи
Про порядок ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
Про порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів
Інформаційні та технологічні картки:
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38, (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico