Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання)
Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання)
 
Назва послуги:
Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання)
Вимоги по строкам:
Видача дозволу - 10 робочих днів. Переоформлення дозволу - 2 робочих дні. Видача дублікатів дозволу - 2 робочих дні. Анулювання дозволу - 10 робочих днів.
Сплата:
Юридичні особи: Безоплатно
Фізичні особи - підприємці: Безоплатно
Фізичні особи: Безоплатно
Перелік документів:
завірена у встановленому порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.
Кількість примірників: 1
заява
заяву
Кількість примірників: 1
фотокартка та комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування РЗ, та ескіз РЗ з конструктивним рішенням (конструктивне рішення завірене підписами і печаткою розробника, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики та дотримання встановлених вимог ДСТУ, ДБН, ЄСКД та інших нормативних документів (формат А4), разом із завіреною належним чином копією ліцензії розробника, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання);
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про рекламу
Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами
Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico