Висновок державної екологічної експертизи
Висновок державної екологічної експертизи
 
Назва послуги:
Висновок державної екологічної експертизи
Вимоги по строкам:
До 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, - до 120 днів. За доопрацьованими матеріалами до ЗО днів.
Сплата:
Юридичні особи: Безоплатно
Перелік документів:
Документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою (у разі відсутності інформації в реєстрі нерухомого майна)
.
Кількість примірників: 1
Залежно від специфіки конкретних об'єктів державної екологічної експертизи, може вимагатися подання експертних висновків інших заінтересованих міністерств, відомств, організацій, установ, підприємств, а також матеріалів погодження документації з відповідними органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
.
Кількість примірників: 1
Заявка на проведення державної екологічної експертизи (відповідно до п. 2 постановки Кабінету Міністрів України від 313.10.1995 .3 870)
.
Кількість примірників: 1
Копія публікації у засобах масової інформації "Заяви про екологічні наслідки діяльності".
.
Кількість примірників: 1
Копія публікації у засобах масової інформації "Заяви про наміри"
.
Кількість примірників: 1
Матеріали врахування громадської думки.
.
Кількість примірників: 1
Попередня оцінка проектної документи чи проект висновку державної екологічної експертизи
.
Кількість примірників: 1
Розділ "Оцінка впливу об'єкту чи діяльності на навколишнє середовище (ОВНС)", розроблений згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003.*
*Розділ ОВНС повинен обов'язково містити "Заяву про наміри" погоджену у встановленому порядку, "Заяву про екологічні наслідки діяльності" та ліцензію або кваліфікаційний сертифікат розробника розділу ОВНС.
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про відходи
Про екологічну експертизу
Про охорону навколишнього природного середовища
Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку
Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу
Інформаційні та технологічні картки:
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico