Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації
Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації
 
Назва послуги:
Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації
Вимоги по строкам:
Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації не пізніше 3 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації. Строк розгляду документів може бути продовжений суб'єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.
Сплата:
Юридичні особи: Безоплатно
Перелік документів:
Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню
у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання
Кількість примірників: 1
Документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання
Кількість примірників: 1
документи для державної реєстрації створення юридичної особи у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення
Кількість примірників: 1
Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації
Кількість примірників: 1
Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення юридичної особи в результаті злиття або приєднання
Кількість примірників: 1
Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу
Кількість примірників: 1
У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico